Zo gebruik je jouw burn-out als keerpunt in je leven
6 december 2019 

Zo gebruik je jouw burn-out als keerpunt in je leven

Burn-out anders bekeken

Wat betekent burn-out?

Burn-out betekent letterlijk uitgeblust of opgebrand. Onderweg heb je alle signalen genegeerd of gemist, waardoor je uiteindelijk niet meer verder kunt. Er is een stadium gekomen van onbeweeglijkheid. De koek is op. Ondanks al je inzet en harde werken heb je gefaald. Zo lijkt het. Want wist jij dat ‘nirwana’ letterlijk ook uitgeblust, opgebrand en onbeweeglijk betekent? Binnen het Boeddhisme bereik je de hoogste staat van bewustzijn met nirwana. De hoogste staat van bewustzijn betekent verlichting. Hiervoor is het van belang dat je voorbij begeerte, afkeer en verwarring komt. Het uitdoven van deze aspecten geeft ruimte voor verlichting: in je authentieke zielsbewustzijn komen.
“Ik zie daarom een burn-out als een grote kracht, een punt van ommekeer.”
Dit is het moment dat je de kans hebt om van opgebrand naar je authentieke staat van zijn te komen.

Wat gebeurt er als je burn-out bent?

Wanneer je burn-out bent, heb je geen energie meer voor begeerte. Geen energie meer om je aan te passen aan alles wat (naar jouw idee) sociaal wenselijk is. Ook geen energie meer om tot in perfectie aan alle verwachtingen te voldoen. En geen energie meer om te proberen te voldoen aan hoe jij denkt succesvol te kunnen zijn. Met andere woorden: geen energie meer om je best te doen goed genoeg te zijn. Doordat je geen energie meer hebt, ontstaat er vanzelf ruimte om in de stilte en in de overgave te komen. Burn-out zijn geeft je dus de kans om stil te staan bij jouw leven en je opnieuw te verbinden met je authentieke zijn: je innerlijke Boeddha, je innerlijke wijsheid.

Als je deze kans grijpt, krijgt je leven weer kwaliteit en ontstaat geluk.

Deze kans maakt dat je voorbij de illusies komt, die je lange tijd geloofd hebt als zijnde waarheden. Je realiseert je dat je in je authentieke zijn al goed genoeg bent. Vanuit gewoon jezelf zijn mag je jezelf verder ontwikkelen, de wereld ontdekken, groeien en bloeien. Nu hoef je niet meer eerst ergens aan te voldoen om waardevol te zijn. Je kunt ook niet meer echt falen, want je bent in de leer van het leven. Ja, je kunt vallen. Maar je kunt ook weer opstaan. Of even blijven liggen en genieten van de rust en het andere uitzicht. Tijdens je weg naar de burn-out heb je jezelf schade berokkend. Maar eenmaal daar aangekomen ligt een kans op een nieuw leven. Ga dus niet je best doen om de situatie waar je uit komt te herstellen. Ontdek jouw lessen en jouw kracht en creëer je leven opnieuw. Met nieuwe waarheden, waarden en normen. Die wel bij jou passen. Waar je wel van gaat stralen en blij van wordt.

Uit je burn-out komen met Do-In Yoga elementen

Binnen de Do-In Yoga maken we gebruik van de vijf elementenleer om de onderlinge samenhang in de natuur en in het leven te begrijpen. Aan de hand van deze elementen zal ik je inzicht geven in de burn-out. De vijf elementen kort samengevat:
 • water element: dood, conceptie, geboorte, kan blussen, oplosmiddel zijn en drinken geven, energie van de winter, stilte en geluiden, angst en wilskracht / overlevingskracht, zenuwstelsel, betrokken organen: blaas en nier
 • hout element: kinderjaren, groei, ontwikkelen, creativiteit, vrij kunnen bewegen, frustraties, kan branden, kan wortelen, kan water opzuigen, energie van de lente, zichtbaar worden van leven, betrokken organen: lever en galblaas
 • vuur element: bloei van je leven, volwassenheid, geeft warmte en licht, verbrandt en transformeert daarmee, creëert vruchtbare aarde, energie van de zomer(zon), betrokken organen: hart en dunne darm
 • aarde element: rijpheid, energie van de nazomer, de oogst, het proeven en genieten, maar ook piekeren, bezorgdheid, betrokken organen: maag en milt
 • metaal element: ouderdom, afsterven, loslaten, de essentie van de geleerde lessen bundelen, herinneringen, terugblik, overgave, rouw, verdriet, de energie van de herfst, betrokken organen: longen en dikke darm

Burn-out diagnose vanuit Do-In Yoga

Burn-out betekent opgebrand zijn. Opgebrand zijn geeft aan dat er geen vuur meer is, en dus geen vreugde, warmte, blijdschap. Geen vuur meer doordat al het hout is opgebrand en tot as (aarde) geworden. Aan de hand van de vijf elementenleer betekent dit:

Piekeren

Er is dus te veel aarde (piekeren, bezorgdheid, stress, mogelijk maagzuur of andere maagklachten fysiek of mentaal/emotioneel), en metaal wordt niet meer beheerst (gesmolten) door het gebrek aan vuur, dus het loslaten komt ook vast te zitten: mogelijk dikke darm of andere spijsverteringsklachten.

Stress

Verder is door de stress en het piekeren vaak de adem hoog, kort, ondiep en kan er sprake zijn van een vorm van hyperventilatie (longen). Het water kan bevroren (geblokkeerd) zijn of is op (verdampt door vuur). Al met al veel stress van (faal)angst, nervositeit: onbalans in het functioneren van het zenuwstelsel.

Harmonie in rust (yin) en actie (yang)

Naast de vijf elementen kijken we ook naar de verhoudingen tussen Yin en Yang. Misschien heb je van deze termen gehoord, misschien niet. Kort gezegd gaan yin en yang over de polaire krachten in de natuur, die ogenschijnlijk tegenstrijdig zijn, maar elkaar in werkelijkheid voeden en verstevigen, aanvullen. Voorbeelden:
 • Yin: nacht, verkoelend, laten gebeuren, ontspannend, bevochtigt het bindweefsel, koude, centrering van energie in ruste
 • Yang: dag, verwarmend, zelf initiëren, activerend, laat het lymfesysteem doorstromen, warmte, doorstroming van energie door het hele lichaam

Yin aanpak

Omdat je bij een burn-out zwaar vermoeid bent, zou je in eerste instantie verwachten dat een Yin-gerichte aanpak het meest passend is voor de Do-In Yoga beoefening. Deze wijze van Do-In Yoga beoefenen bevochtigt het bindweefsel en ontspant het zenuwstelsel. Dit kan heel voedend en helend zijn bij een burn-out als er sprake is van droogte door een gebrek aan het water element.

Yang aanvulling

Wat ook ontbreekt, is het doorstromen van de levensenergie. Vooral als het water element gestagneerd (bevroren) is. Bij een burn-out is er sprake van veel stress en geblokkeerde energie in het lijf. Dit vraagt juist om een meer Yang-gerichte aanpak in de betekenis van gedoseerd actief in beweging blijven. Door meer lichaamsbeweging wordt de bloedcirculatie en energie doorstroming gestimuleerd en ontstaat warmte. Deze warmte ontdooit het geblokkeerde water element waardoor kan het weer gaan stromen. Maar als je weinig energie hebt, moet je er zuinig mee omgaan.

Grenzen

Aandacht voor beiden is dus belangrijk. Maar waar ligt de grens? Wanneer doe je te weinig en wanneer doe je teveel? Hier raken we de kern. Deze vragen omvatten de energie van het metaal element: grenzen herkennen, erkennen en ernaar handelen. De kunst is om de middenweg te bewandelen: tussen yin en yang in. Met Do-In Yoga breng je het lichaam gedoseerd in beweging: het rustig, met aandacht (=Yin) activeren (=Yang) van het lijf. Bij een burn-out verdient dit aspect extra aandacht. Zo kan vanuit het opgebrand zijn, het onbeweeglijk zijn, juist het weer in beweging komen (=Yang-aspect) ruimte krijgen. Dat betekent het vitaliseren en verwarmen van het lijf door een continue gedoseerd bewegen. Dit activeert het lymfesysteem, zodat alle afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. Het vitaliseren herstelt het metaal element en de long-energie en het verwarmen herstelt het vuur element en de hartsenergie. Het continu gedoseerd bewegen ontspant het water element zodat het weer kan gaan stromen.

Gedoseerd bewegen met yin en yang?

Het Yin aspect binnen de manier van bewegen houdt in: doseren. Bewegen zoals je denkt dat je het aankunt, en dat delen door 4, oftewel op 25% van je kunnen bewegen. En soms mag je beginnen met delen door 10, met andere woorden: op 10% van wat je denkt te kunnen gaan zitten. Het Yang aspect houdt in: blijven bewegen, in een flow, en in verbinding met de ademhaling. Doordat de adem vaak kort en hoog is, kun je dan vanzelf niet te veel bewegen. Bijvoorbeeld: tijdens de inademing breng je je armen omhoog totdat je volledig hebt ingeademd en tijdens de uitademing ontspan je de armen weer terug naar beneden. Misschien zijn je armen maar 10 cm omhoog gekomen en is je inademing al klaar, terwijl je in je hoofd had bedacht je armen tot schouderhoogte te brengen. Belangrijk is om alle lucht uit te ademen en te wachten tot het lichaam vanzelf weer begint met inademen. Hier hoef je niets voor te doen. Het is van belang om zowel het lichaam als de geest te verwarmen (door beweging, aandacht, acceptatie, compassie) en de adem-stroom te reguleren, zodat de energie weer kan gaan stromen en het nier-vuur opgeladen wordt. Het nier-vuur kun je zien als je innerlijke batterij. Of spaarrekening. Bij de burn-out is die helemaal op. En heb je vaak zelfs een min-saldo. Beginnen dus met minder uitgeven dan je ontvangt. Zo het saldo op je spaarrekening weer opbouwen en je batterij-reserves opladen.
De manier van bewegen is dus op een laag pitje zoals hiervoor uitgelegd, om niet meer energie te verbruiken dan het oplevert.

Mini-serie van 15 Do-In Yoga oefeningen om uit je burn-out te komen:

1. Start met klankoefeningen: Aaa, Eee, Iii, Ooo, Uuu, Ohm.

Adem uit met de klank 'Aaa'. De volgende uitademing 'Eee', enz. Neem rustig de tijd om alles uit te ademen, te wachten opdat het lijf begint in te ademen, adem zo diep mogelijk in en bij de volgende uitademing spreek je de volgende klank uit. Herhaal het hele rijtje maximaal drie keer. Het effect is dat je hiermee jezelf gronding geeft, ademruimte en bouw je nier-energie (batterij opladen) op. Goed voor je aarde, metaal en water element.

2. Armzwaai.

Kom ontspannen staan in de basishouding. Voeten op heupbreedte, alle tenen wijzen naar voren. Laat de armen naar voren komen tot schouderhoogte en laat ze vallen op de uitademing. Bij de derde keer neem je de armen helemaal mee omhoog. Laat ze weer vallen op de uitademing. Herhaal dit setje van drie zwaaien drie keer. Op deze wijze laat je alle overbezorgdheid en piekeren los en open je het lichaam om de energie door te laten stromen. Goed voor je aarde, vuur en metaal element.

3. Afrollen.

Vanuit de staande houding rol je wervel voor wervel af naar voorover gebogen houding. Adem uit en begin met het hoofd naar voren te laten hangen. Bij de volgende uitademing rol je een paar wervels verder. Wacht als je inademt. Rol weer een paar wervels als je uitademt. Als je helemaal voorover hangt, pak je met je handen je ellebogen vast en past je hoofd in het raampje van je armen. Adem drie keer door en ontspan de armen naar beneden. Met deze oefening ontspan je je water element, en je zenuwstelsel, zodat de energie weer kan gaan stromen. Ook nek en schouder stijfheid kan het lichaam verlaten door het raampje van je armen en de zwaartekracht.

4. Omgekeerde V.

Buig de knieën zover nodig is om met je handen bij de grond te komen. Voel hoe je handpalmen en voetzolen de vloer raken. Wandel met je handen iets naar voren, terwijl je hielen contact blijven houden met de grond. Niet verder dan dat! Adem drie keer door. Hiermee stimuleer je je water element, het water element wordt krachtiger, waardoor angst vermindert/verdwijnt.

5. Ontspan naar kuiphouding.

Laat de knieën naar vloer komen tijdens je uitademing, totdat je in kruiphouding bent. Voel of je hier nog iets wilt bewegen: je gewicht verplaatsen van voor naar achter van de ene zij naar de andere zij. Kruiphouding helpt je uit je hoofd te komen en met je bewustzijn meer in je hara (onderbuikgevoel) te komen. Goed voor je aarde-element. Deze beweging gebruiken we als overgangsoefening naar de buikligging en rol.

6. Ontspan naar kindhouding.

Laat vanuit kruiphouding de billen naar de hielen komen en het voorhoofd naar de grond, zodat je in de kindhouding (childspose) kunt ontspannen. Adem drie keer door terwijl het voorhoofd op de grond rust, of op je handen. Kindhouding helpt je van overprikkeling af te komen. Doordat je met je voorhoofd op de grond ligt, kun je ontladen via het derde oog in verbinding met de aarde. Deze oefening is goed voor je hout en aarde element. En onderrug!

7. Buikligging en rol.

Volg je eigen weg vanuit kindhouding naar buikligging. Merk op hoe jouw lijf beweegt. En hoe je ademt. Strek je uit in de buikligging, met de armen naar voren en de benen naar achteren. Stel je voor dat je armen en benen in je buik (Hara) beginnen. Verleng naar voren. Het gevolg kan zijn dat je iets omhoog komt, iets van de grond af komt. Met je armen en benen en bovenlijf. Adem drie keer door. Breng dan je handen op je rug en vouw de vingers in elkaar. Strek de armen en benen naar achteren, geniet van de opening in de borstkas en de samenkomst van de schouderbladen. Adem hier één tot drie keer door en ontspan. Voel of je met één hand een voet of enkel kunt pakken en zo ja, strek je dan een keer op door met je voet of enkel in je hand te drukken. Er mag géén pijn in de onderrug komen. Merk op of het aan de andere kant ook kan, of wel kan. Per kant kan het verschillen. Wat is je makkelijke kant? Begin daar volgende keer. Merk op of je makkelijke kant wijzigt per keer dat je oefent.

Als toetje:

voel of je beide voeten of enkels vast kunt pakken. Druk zachtjes met je voeten of enkels in je handen, zodat er een strekking ontstaat. Adem drie keer door, met je intentie in naar je buik en uit blaas je door je mond alles uit. Hierdoor kan een rollende beweging ontstaan: de buikrol. Neem je tijd om deze beweging te leren, naar je toe te laten komen. Het effect van deze oefening, daar kan ik een boekwerk vol over schrijven. Via je buik en navel weer in verbinding komen met (moeder) aarde. Een massage van de buik op deze manier helpt je diepere emoties als schaamte en schuldgevoelens te helen. Hier worden de drukpunten gemasseerd om te leven vanuit je wortels, je innerlijke evenwicht, je eigen identiteit, in verbinding met je gevoel en innerlijke realiteit, in het hier en nu, voorbij het egoïsme en je maskers, weer keuzes kunnen maken.

8. Terug naar kindhouding.

Kom terug naar kindhouding en rust uit zolang je het fijn vindt. In relatie tot deze serie is het effect nu neutraliseren en verwerken.

9. Naar de golvende kruiphouding.

Kom terug naar kruiphouding en adem een paar keer terwijl je op de uitademing je rug zo bol mogelijk maakt en tijdens de inademing je rug ontspant. Zo kun je op zachte wijze de twee hoofdbanen door laten stromen. Dit zijn het conceptievat en gouverneursvat. Hierdoor kun je weer zuiver ontvangen en creëer je voldoende ruggengraat om je mannetje te staan.

10. Terug naar omgekeerde V.

Zet in de kruiphouding je tenen gekruld in de grond en druk je gewicht richting je voeten terwijl je de benen uitstrekt. Adem maximaal drie keer door. Dit geeft bekrachtiging van alles wat je hiervoor gedaan hebt. Meer zelfvertrouwen ervaren. Herstel van het zenuwstelsel. Goed voor je water en aarde element.

11. Via kruiphouding naar kleermakerszit

Ontspan de knieën terug naar de vloer voor kruiphouding, kruis de enkels en breng je billen naar achteren tot je met je zitvlak op de grond zit in kleermakerszit. Nu kun je behendigheid opbouwen. Goed voor je hout element.

12. Spreidzit met zijwaartse strekking

Vouw je handen samen voor je borst in een bidhouding. Rol met je knokkels een paar keer over je borstbeen en strek dan je armen door omhoog. Vingers nog steeds ineen gestrengeld, handpalmen naar boven, naar de zon. Adem uit en strek de ene zijkant van het lichaam open. Houd één ademhaling vast. Adem in en kom terug naar het midden en uit strek de andere zijkant van het lichaam open. Houd één ademhaling vast. Kom met de inademing weer terug en uitademend de armen zijwaarts naar beneden cirkelen. Deze oefening lost gevoelens van frustratie, boosheid en machteloosheid op, geeft nieuwe bewegingsruimte, verbindt links en rechts (ook in het brein) en stimuleert creativiteit, laat je hout element doorstromen

13. Spreidzit neutraliseren

Blijf nog even in spreidzit, plaats de handen voor je op de grond en ontspan je hoofd naar beneden, je armen naar voren op de grond uitgestrekt. Het maakt niet uit hoe diep je in de strekking zit. Het is jouw lijf, geef je lichaam tijd om te wennen aan deze strekking. Met deze strekking verwerk je de indrukken uit de zijwaartse strekking en verbindt alle yang energie en laat deze doorstromen in je lichaam.

14. Kleermakerszit afronding

Breng de benen naar een voor jou kleermakerszit. Onderzoek hier wat je kunt doen met je lijf en armen: open de zijkanten van je lichaam door een arm omhoog te strekken en de andere op de grond naast je te plaatsen. Open de voorkant van je lichaam door je handen achter je op de grond te plaatsen en via je hart naar de zon te glimlachen. Wring jezelf uit door met je ene hand naar je andere knie te gaan en om je as een torsie te maken. Ook de andere kant. Kom terug met beide handen op de knieën. Adem in en cirkel de armen zijwaarts omhoog. Kruis de armen boven je hoofd en adem uit breng de handen kruislings naar de knieën: ene hand op andere knie en vice versa. Ontspan voorover en adem drie keer door. Kom met de uitademing weer omhoog en strek de armen omhoog. Cirkel de armen zijwaarts terug naar de knieën en plaats de handen hierop. Rust uit. Drie ademhalingen. Wissel de benen andersom in kleermakerszit en herhaal de oefening. Ook de armen andersom kruisen. Hiermee herstel je de innerlijke verwarming / thermostaat. Herstel van je spijsvertering. Herstel van je aura. Heelt je gekwetstheid. Goed voor je vuur element en de meridianen van de hart beschermer en drievoudige verwarmer.

15. Eindontspanning

Kies je één nummer uit je favoriete ontspanningsmuziek. Ga comfortabel op je rug liggen, met de armen ongeveer 20 cm naast je, laat de handpalmen naar boven 'vallen'. Dit ontspant de schouders. Adem in en span één been aan, adem uit en ontspan deze. Doe hetzelfde met het andere been. Daarna met één arm en herhaal met de andere arm. Als laatste til je zachtjes je hoofd op met de inademing en ontspan je je hoofd bij de uitademing. Rust uit tot je weer 'wakker' wordt. Voel wanneer het tijd is om weer op te staan en als herboren aan de rest van je dag te beginnen. Of de nacht in te gaan. Draai hiertoe rustig naar zijlig met opgetrokken knieën. Adem een keer door en wanneer jij zover bent druk jezelf op naar zit. Een voor jou comfortabele zit. Sluit af met een inademing cirkel je de armen zijwaarts omhoog en met een uitademing sluit je de handen boven je hoofd en breng je de gesloten handen voor je hoofd langs naar beneden. Maak een buiging voor jezelf en bedank jezelf. Deze laatste oefening is het belangrijkste. Alles dat in beweging gezet is kan verwerkt en opgeslagen worden, zodat je bij de volgende keer dat je gaat oefenen verder kunt bouwen en niet opnieuw hoeft te beginnen. Afvalstoffen kunnen het lichaam verlaten, indrukken kunnen verwerkt worden, nieuwe inzichten worden opgeslagen enz. Alleen door het te doen ontdek je de onbetaalbare waarde van deze laatste oefening.

4 makkelijke tips voor als je een burn-out meemaakt:

 1. Oefen in het NEE zeggen (yin kwaliteit), ja zeggen (yang eigenschap).
 2. Neem de tijd om te leren herkennen welke dingen je blij maken en energie geven, schrijf deze op.
 3. Zodra je opmerkt dat iets je energie kost en leegtrekt, schrijf dan op wat dat is.
 4. Bouw je energie bankrekening weer op: iedere ochtend als je wakker wordt heb je 100% voor de dag. Jouw 100% overigens. Dat hoeft niet dezelfde 100% te zijn als je buurman of iemand die mega-energiek is. Neem je voor om als je 's avonds naar bed gaat minimaal 20% over te hebben, die kun je op je energie-spaarrekening zetten. Zo bouw je weer reserves op. Deze oefening houdt je scherp om door de dag heen bewust te kiezen hoeveel energie je aan iedere activiteit geeft.

9 TIPS voor Do-In Yoga docenten die mensen met burn-out begeleiden:

 1. Maak series in de volgorde van de Ko-cyclus
 2. Verwerk de wondermeridianen op vriendelijke wijze in je series
 3. Besteed in iedere oefening aandacht aan het voelen van de verschillende grenzen in beweegmogelijkheden:
 4. Waar is de maximale fysieke grens van je client?
 5. En waar wil je client dat de grens ligt?
 6. Verander nu de vraag in: waar ligt de grens als je stopt met de beweging aan het einde van de in- of uitademing?
 7. Wat als je drie minuten in dezelfde houding blijft, waar zou dan de grens liggen?
 8. Wanneer voel je je nog comfortabel in de houding en wanneer niet meer? waar ligt die grens?
 9. Begeleid je client in het ontdekken wanneer hij z'n best gaat doen om het maximale uit de strekking te halen, waar ligt de grens tussen moeiteloos bewegen en moeilijk bewegen?

Persoonlijke begeleiding of groepslessen

Het is fijn om persoonlijke begeleiding te krijgen. Of volg de gewone groepslessen, maar dan op 10% van je kunnen. Zo bouw je weer energie op.

Klik hier voor een Do-In Yoga docent in de buurt

Ben je zelf coach, therapeut, masseur of docent met een eigen praktijk of studio?

Klik hier om te zien of de opleiding jouw volgende stap is

De leer van Do-In Yoga werkt overkoepelend en bundelend ten aanzien van andere methodes en therapiën. Arigato! Bedankt! Veel nieuwe energie en lichtpuntjes toegewenst, Claudia Heijdel
Over de schrijver
Wat anderen over mij zeggen: "ontwapenend, spontaan, inspirerend, verrassend, intuïtief, zorgvuldig, HSP, gekkie, gepassioneerd." Mijn motto: Delen = Helen. Sinds 2006 leid ik coaches, therapeuten en docenten op om met magie les te geven. Ik raak bij hen het verborgen potentieel aan. Ik weet precies wat ervoor nodig is om de zelfhelende krachten bij deelnemers en cliënten te activeren en ervoor te zorgen dat je roeping, waar je met hart en ziel handen en voeten aan geeft, niet alleen tijd en geld kost, maar ook heerlijk gaat stromen, zodat jij in het “glow in the flow” veld komt.
Reactie plaatsen

arrow_drop_up arrow_drop_down