arrow_drop_up arrow_drop_down
3 mei 2020 

9 grondbeginselen waarmee je van langdurige klachten afkomt

Het zijn de 9 Do-In Yoga grondbeginselen waarmee je van je langdurige klachten afkomt. Hoe dat precies zit, leg ik je in dit artikel uit.

De negen grondbeginselen

Wat kunnen de negen grondbeginselen van Do-In Yoga betekenen voor mensen met langdurige lichamelijke of geestelijke klachten?

De afgelopen jaren heb ik in toenemende mate gemerkt dat steeds meer mensen die rondlopen met langdurige lichamelijke of geestelijke klachten met tevredenheid mijn Do-In Yogalessen volgen. Steeds vaker hoor ik verhalen over hoe fijn de lessen zijn en dat deelnemers bijvoorbeeld al een hele poos geen fysiotherapie meer nodig hebben, dat ze zich fitter voelen en minder pijn hebben. In deze tijd van isolatie door de corona crisis geven velen aan dat ze juist nu de groep missen, dat het samen zijn en de verbinding voelen met de groep ook helend werkt. Do-In Yoga werkt dus. Zowel het bewegen als het samen komen en delen. En dit gegeven heeft mij nieuwsgierig gemaakt…

Wat maakt dat Do-In Yoga zo helend werkt voor deze groep mensen?

Ik ben op onderzoek uitgegaan en ik heb mijn eigen lessen onder de loep genomen. Kunnen lichamelijke of geestelijke klachten helen door simpelweg gewoon te bewegen? Ik zeg ja! Mensen hebben, bij een lichamelijke of een geestelijke klacht, de mogelijkheid om zichzelf te kunnen resetten, met als doel het lichaam en geest in balans te houden en tevreden kunnen zijn met wat er op dat moment is. Dit geldt voor zowel klachten die na een tijd over gaan als voor blijvende klachten.

De vraag is of iedereen herstel en tevredenheid zelf weet te bereiken.

Regelmatig hoor ik van mensen die bij ons in de sportschool Kaizen komen trainen of die nu, in de tijd van isolatie vanwege de corona crisis, thuis de oefeningen doen, vertellen over lichamelijke of geestelijke klachten die maar aanhouden en die iemand zodanig beperken dat ze niet meer goed kunnen bewegen of functioneren. Dit kan vervolgens heel lang aanhouden en zelfs leiden tot meer van de dezelfde of andersoortige klachten.

Sommigen zoeken de oorzaken van klachten buiten zichzelf en verleggen zo de aandacht op andere mensen of dingen. Anderen gebruiken de klachten als een excuus om iets niet te hoeven doen. Het valt mij op dat veel van deze mensen handelen vanuit het denken, vanuit een overtuiging. Wat ook de aanleiding is, de klacht die er op dat moment is kan zodanig in de weg staan dat het leven niet meer geleid kan worden zoals iemand dat gewend was.

Klachten die je kan hebben vragen om aandacht en tijd voor herstel. Ik ben ervan overtuigd dat het vermogen om te kunnen herstellen, tot eigen tevredenheid, in ieder mens zelf zit. En, dat het beoefenen van Do-In Yoga een perfecte manier is om de weg tot herstel en een tevreden gevoel te vinden.

Het belang van een warming up

Elke les Do-In Yoga die ik geef omvat warming up oefeningen, waarbij het lijf de kans krijgt om in beweging te komen. Deze oefeningen zijn essentieel in mijn lessen, ik neem er veel tijd voor. Er komt energie op gang en de focus voor de les wordt neergezet. Bij aanvang van de les zie ik of hoor ik dat velen het koud hebben, stijf zijn en moe zijn, alsof de energie gestagneerd is. Ook nu, bij het geven van online lessen, besteed ik hier veel aandacht aan.

Bewegen vanuit stilstand

De oefeningen zijn vaak gericht op bewegen vanuit de stilstand die ik bij ze proef, vooral bij mensen die lang rondlopen met een bepaalde blessure. Vanuit Yin, naar gecontroleerd bewegen, naar Yang. Maar soms start ik de lessen ook andersom. Dit hangt af van de energie die heerst in de groep. Daarnaast is het ook fijn om vrijuit te bewegen, lol te hebben, ruimte om te lachen en gekke bewegingen te maken waarna het lijf tot stilte kan komen, alsof de weg naar binnen dan pas zichtbaar en voelbaar is.

Het hele lijf opent zich

De warming up is gericht op het thema van de les. Ik gebruik warming up om houdingen of bewegingen die later aan bod komen voor te bereiden. Voor de kenners onder ons: zoals de stoelbeweging ter voorbereiding op de Aapzit of zoals de armstrekkingen ter voorbereiding van de Masunaga Long/Dikke darm strekking.  Daarnaast komen de vijf energierichtingen van beweging aan bod: mobiliteit, behendigheid, flexibiliteit stabiliteit en kracht. Alle kanten van het lijf krijgen de kans om in het licht te komen. Zoals het uitstrekken, uitstralen, verbinden met buiten en boven en inkeren, bundelen en verbinden met binnen en onder.

Uitlijning

Tenslotte leg ik tijdens of na de warming up altijd de focus op de Hoofd- Hart – Hara lijn, om de verbinding te maken met de Hara. De Hara omvat het onderbuikgebied, het bekken, de heupen en de onderrug. Vanuit de drukte in het hoofd de focus verleggen naar het spreken van het hart en vandaar uit verankeren in het stiltepunt en krachtcentrum in de Hara. Bewegen vanuit de Hara, het onderbuik gebied, en het gebruiken van de rompspieren helpt om de focus en de aandacht te verleggen naar de Hara, ook wel de zetel van de ziel genoemd.

De ademhaling is bij dit alles essentieel, vanzelfsprekend voor de één, eye-opener voor de ander. Hoe vaak komt het niet voor dat iemand inademt en de adem vervolgens vasthoudt? Ik benoem vooral het uitademen en de natuurlijke pauzes tussen de in- en de uitademing te benutten om daarop te bewegen. Vanuit de Hara bewegen, vanuit de Hara ademen. Door beweging en ademhaling met elkaar te verbinden krijgt de ademstroom meer kans om op een natuurlijke wijze te stromen.

Het toepassen van de negen grondbeginselen van Do-In Yoga

Iedereen die zich bij mij meldt voor de Do-In Yogalessen stapt in met een bepaalde vraag, verwachting of overtuiging. Allemaal met een eigen uitgangspunt of vertrekpunt. Wat dit ook zijn moge, de instapper kan terecht met zijn of haar vraag en behoefte. Ook mensen die met langdurige lichamelijke of geestelijke klachten rondlopen.

De negen grondbeginselen samen kenmerken de Do-In Yogalessen. Iedere deelnemer geeft hier op een eigen manier vorm aan, volgens de eigen natuurlijke behoefte om te bewegen. Hierbij is voor mij van belang dat je luistert en voelt wat de bewegingsruimte is. Dit is niet altijd even gemakkelijk. De negen grondbeginselen geven hierbij dan steun, inzicht en richting. Ze geven het antwoord op iedere vraag, verwachting of overtuiging waarmee iemand binnenkomt. Het toepassen van de negen grondbeginselen is de basis. En dit geef ik dus ook terug aan iedereen die meedoet met mijn lessen, elke les opnieuw. De kracht zit in het herhalen van de negen grondbeginselen, benoemen en ervaren. Bewegen vanuit de Hara, met geduld en met flow, niets forceren, beginnen aan de makkelijke kant. Adem uit. Neem tijd, mediteer… En ook de focus en verbeeldingskracht benutten. Regelmaat en ritme benoemen, de weg naar een eigen ritueel stimuleren.

Unieke lessen door de basis te gebruiken

Do-In Yoga heeft mij de ruimte gegeven om het lesgeven speels en afwisselend te maken. Zowel in intentie, flow en bewegelijkheid, telkens met een ander inhoud. Ik volg hierbij niet alleen de seizoenen van het jaar, ook mijn eigen innerlijk kompas doet mee. Wat is er in het moment nodig? Ik bereid mijzelf altijd voor en pas de les aan op hetgeen zich aandient in het moment. Het liefst geef ik les met zo min mogelijk prikkels van buitenaf.

De 9 grondbeginselen van Do-In Yoga zijn het vertrek- én eindpunt

Flow geeft eenheid in beweging en biedt daarmee ruimte voor zichtbare en onzichtbare overgangen tussen het bewegen in. Het ervaren van flow geeft je de ruimte om te kunnen ontspannen in de beweging.

Er is altijd beweging, ook wanneer je stil staat.

Op het moment dat deze realisatie er is kan je de rust ervaren van een alsmaar doorgaande flow en verbinding. Hierbij is de ademhaling de motor, de beweging volgt vanzelf. In dit besef kan het zijn dat mensen die klachten ervaren, tot de ontdekking komen dat flow, de eenheid in beweging, een helingsproces in gang kan zetten. Energie komt op gang, er ontstaat ruimte om de klacht aan te pakken. Het besef ontwaakt dat je de klacht kan beïnvloeden, veranderen.   

Geduld hebben en bewust bewegen is voor veel mensen een uitdaging.

Het liefst willen ze een kant en klare oplossing hebben om ergens vanaf te komen.

Ik zie veel mensen bewegen vanuit hoe ze denken dat het moet, vanuit een bepaalde overtuiging.

Ook zie ik dat ze zich laten beïnvloeden door anderen in de groep. Geduld hebben met je lijf is leven lang leren. Tijdens de lessen benoem ik het hebben van geduld, vaak in combinatie met het niet forceren en bewegen met liefde voor jezelf. Op het moment dat iemand met klachten de lessen volgt, is hij geneigd om de klacht te ontwijken, om een bepaalde oefening, houding of beweging niet mee te doen. Hierbij kunnen variaties en aanpassingen uitkomst bieden, naast het visualiseren (verbinding maken met het herkennen), Yin voordoen en de keuze geven wat bij je past op dit moment en via onverwachte routes bewegingen en houdingen ingaan. Dit laatste zorgt voor een verrassingseffect en merk ik op dat iemand zo opeens wel een strekking kan doen die ze (vanuit de overtuiging) eerst niet konden doen. Bijvoorbeeld de Masunaga Maag/Milt strekking doen vanuit zij lig in plaats van vanuit Seiza.

Geduld hebben is gemakkelijker op het moment dat bewegingen herhaald worden, spelenderwijs.

Bijvoorbeeld het steeds in- en weer uit een houding bewegen, vanuit Yin naar meer Yang, kan het proces naar de volledige houding toe vergemakkelijken. Hierin zit volgens mij ook de ontdekking dat een houding al bereikt is op het moment dat je er mee verbindt. Visualiseren kan al de oefening zijn.

Makkelijke kant eerst

Makkelijke kant eerst is een Do-In Yoga techniek die iemand met klachten kan helpen om de focus te verleggen naar wat wel goed of makkelijker gaat. Vanuit het activeren van de ‘lege kant’ van jezelf komt ook energie op gang waardoor er al bewegelijkheid kan ontstaan in de kant die gespannen, stijf of pijnlijk is. Ik geeft dit vaak aan maar laat het soms ook in het midden wat ze uiteindelijk doen. De kracht zit mij inziens vooral in dat ze het bewegen zelf ontdekken, in eigen tijd en op een eigen manier.

Focus en verbeelding

Focus en verbeelding kan ervoor zorgen dat mensen met klachten op een unieke manier een eigen weg vinden om met de klachten om te gaan en hiermee het ervaren van heling. Het verbeelden kan zelfs inzicht geven in de ware bron van een klacht. Door te visualiseren wordt de verbinding gelegd met lijf en geest en de ki. Het kan focus en intentie beïnvloeden, helderder maken, en daardoor een bepaalde beweging of houding vergemakkelijken. Andersom is ook het bewegen een bron van verbeelden en een bron van focus krijgen.

Een nieuw ritme

Do-In Yoga regelmatig beoefenen zorgt voor een nieuw ritme en daarmee een eigen ritueel in je dagelijkse leven. Voor mensen met klachten is het fijn om de groepslessen te volgen. Do-In Yoga stopt namelijk niet bij het einde van de les, ergens neem je de houdingen, de ademhaling, het bewegen mee en integreren de oefeningen met je dagelijks leven. Van sommige van mijn deelnemers hoor ik dat ze dit een uitdaging vinden, het alleen toepassen van oefeningen. En dat begrijp ik, alleen doen is toch anders dan samen tijdens een les. Veel voorbeelden benoemen in de les kan het alleen oefenen vergemakkelijken. Zoals bewust in de basishouding staan op het moment dat je in de rij staat voor de kassa of als je sta te koken.  Ook bewust zijn van hoe je een telefoon aanneemt als je achter de balie zit.

Meditatie en klanken

Meditatie en klanken komen regelmatig voor in de les. Klanken zijn fijne opwarm oefeningen waarbij ik mensen de ruimte wil geven om vrijuit te bewegen, vrijheid te ervaren om zichzelf te zijn. Het roepen, zuchten en lachen kan het ademen vergemakkelijken en kan ook het bewegen vergemakkelijken. Het geeft echt ruimte en daarna de ervaring van rust. Klanken ontladen. Ook meditatieve oefeningen helpen om de focus neer te zetten en pas ik vaak toe in de opwarm oefeningen en als overgangsoefening tussen houdingen door. Voor mensen met langdurige klachten kan zowel een mediatie als klankoefeningen bijdragen aan het zich gecentreerd voelen, zich één voelen met lijf en geest, en hiermee ook één zijn met de klacht die ze ervaren. De klacht helpen omarmen, als een onderdeel van jezelf erkennen. Daarmee kan een enorme stap worden gezet in het helen.

Ademhaling als voertuig

De ademhaling benutten als een voertuig om op te bewegen blijkt effectief te werken. Hierbij heb ik opgemerkt dat pijn of spanning de ademhaling enorm in de weg kan zitten, alsof ze iets willen ontzien, vaak met het gevolg dat de klacht verergert. Ik ben ervan overtuigd dat de ademhaling, bewust ademen, een helende werking heeft. In feite zou de ademhaling alleen al wonderen kunnen verrichten. Ik besteed veel aandacht aan het uitademen, dit vergt inspanning en daarmee zet de beweging in gang.

Door te bewegen op de flow van de uitademing krijgt de beweging een bepaalde ontspanning in zich, de beweging wordt natuurlijker.

Voor mensen met klachten kan de ademhaling helpen om in beweging te komen, om te bewegen en om de intensiteit van de beweging aan te passen. Hiermee kan je dichter bij de bron komen van de klacht. Het uitademen doet wonderen. Inademing volgt dan vanzelf en krijgt, door de mate van ontspanning in de uitademing en de beweging, meer diepte.

De Hara als kompas

Het bewegen vanuit de Hara werkt helend. De Hara is de zetel van de ziel, ons interne kompas. De Hara is ook de plek waar alle shit zich bevindt, alles wat nog niet verwerkt is en wat nog pijn kan doen. Deze shit kan ons echt in de weg staan en kan alles wat je doet belemmeren. De Hara is ook de plek waar al het mooie zich ontplooit, de parels, de pracht, het licht en het geluk.

Op het moment dat de beweging vanuit de Hara ontstaat, komt de ware intentie met de beweging op gang. Dit kan de ervaring van een geluksgevoel geven waarbij je één bent met de ware intentie van de beweging die je maakt. Van daaruit ontstaat heling. Soms niet meteen zichtbaar vanwege de shit maar door de beweging komt ruimte voor het lozen en daarmee ruimte voor het shine’n. Klachten die mensen hebben kunnen hieraan gerelateerd zijn. Of, vanuit de klachten kan de shit zich gaan ophopen en boel gaan verstoppen. Het is aan elkaar gelinkt, de Hara en de klacht. In mijn lessen is het bewegen vanuit de Hara nog een uitdaging voor velen. Door er tijd voor te nemen in de opbouw, door te herhalen en te benoemen en, door Yin en Yang in de oefeningen met elkaar af te wisselen, ontstaat bij de mensen bewustwording van de verbinding met de Hara.

Tijdens de reguliere lessen in onze sportschool kon ik dit zien gebeuren. Nu, met de online lessen benoem ik het.

De sleutel tot herstel

Tijd nemen is voor velen de sleutel tot herstel. Door de tijd te nemen geef je je lichaam de ruimte om te wennen en om te ontspannen. Pijn en stijfheid gaat over in ontspanning. Tijdens mijn lessen benoem ik vaak het nemen van tijd. Een uur les is echter aan de korte kant, wil ik echt de diepte in. Door het nemen van tijd te benoemen en daarbij visualisaties gebruiken heb ik het idee dat de deelnemers ervaren dat ze tijd hebben en tijd nemen. 

Wat biedt het speels bewegen, ademfocus en het letterlijk ‘aarden’?

Het speels bewegen is, naast een grondige opwarming, een onlosmakelijk onderdeel geworden van mijn manier van lesgeven in Do-In Yoga. Ik ben ervan overtuigd dat het spelen met bewegingen in kleine stappen de oplossing biedt aan alle lichamelijke en geestelijke klachten die mensen kunnen ervaren.

Spelen

Het spelenderwijs bewegen kan op allerlei manieren vorm krijgen. Zoals vanuit stilstand een flow op gang zetten, trillingen teweegbrengen. Van daaruit de effecten voelen en erop anticiperen. Meer en minder Yin energie, meer en minder Yang energie. Kinderlijk bewegen en daarbij lachen, ontspannen. Humor kan soms veel losmaken. Met als gevolg los kunnen laten. Het effect van speelsheid kan iemand die pijn heeft of stijfheid ervaart of iemand die langdurig rondloopt met geestelijke klachten, helpen om in beweging te komen en daardoor dichterbij de bron te komen van de klacht. Speels bewegen kan helpen om de ademhaling te normaliseren, alsof de beweging dan meer focus krijgt en daardoor meer ontspanning ontstaat in de ademhaling.

Ademen

Ademfocus is ook een onlosmakelijk onderdeel van mijn manier van lesgeven. Hierbij focus ik vooral op de uitademing en op de rust tussen in- en uitademen.

Door de uitademing aandacht te geven gaat de inademing meer vanzelf.

Het bewegen op de uitademing kan zorgen voor meer rust in het hart en daardoor in het lijf. Spieren gaan beter samenwerken, botten krijgen meer ondersteuning. Gewrichten krijgen de ruimte om te functioneren. Zelfs de huid wordt gladder, soepeler. Ademfocus kan iemand met klachten helpen verbinden met de bron van de klacht en kan helpen om de klacht een onderdeel te laten zijn van zichzelf. Ook kan ademfocus helpen verbinden met de Hoofd- Hart – Hara lijn en om tot de ware zelf te kunnen komen.

Aarden en inzichten door afwisseling

Het afwisselen van de focus en de intenties in de lessen kan helpen om nieuwe inzichten te krijgen in lichaam en geest. Binnen Do-In Yoga maken we gebruik van drie basis volgordes: de orgaanklok, de Shen- en de Ko-cyclus. Deze cycli fungeren als vertrekpunt en alle strekkingen bouw ik op en bereid ik voor met gelinkte oefeningen.

Bij het bieden van afwisselende lessen gaat het mij om de intentie van de beweging, wat is nodig?

Soms heeft het herhalen van bepaalde strekkingen groter effect op mensen met langdurige klachten. Bijvoorbeeld het afwisselen van oefeningen uit het Metaal en Hout element, dan Do-In Yoga voor het Aarde element,  daarna afrondend de bewegingen bij de elementen Water en Vuur.

  • Metaal centreert, geeft focus en helderheid,
  • Hout kan vrijuit bewegen, waarbij de deelnemer weer meer behendigheid ervaart.

Deze twee afwisselen, heb ik ontdekt, kan een persoon die langdurige klachten heeft helpen om de focus beter neer te zetten en vervolgens de beweging makkelijker eigen te maken. Hierbij ondersteunt de ademfocus en het speels bewegen. Metaal en Hout afwisselen geeft zichtbaar een groter tevredenheid gevoel.

  • Aarde geeft stabiliteit en door deze strekkingen ruimte te geven na de afwisselende Metaal en Hout strekkingen, ontstaat ontspanning.

Alsof de deelnemer berust in eigen kunnen op dat moment, met de klacht die ze ervaren. ‘Het is zoals het is, het is ok.’

  • Vuur verwarmt,
  • Water verkoelt.

Deze twee, de kinderen van Hemel en Aarde, zijn essentieel in het ervaren van leven, van genot.

De magische kracht van Do-In Yoga

Do-In Yoga is een prachtige manier om te bewegen, brengt je dichter bij jezelf en daardoor ook dichter bij de klacht die je ervaart. Do-In Yoga kan een hogere mate van tevredenheid brengen waarbij het gemakkelijker is voor een sporter om met zijn of haar klacht om te gaan, om de klacht te herkennen, erkennen en zelfs omarmen.

Het helpt je om met een eerlijker blik naar jezelf kijken en om de kracht en de moed te vinden om in gesprek te geraken met jezelf, op welke manier dan ook.

“To be beautiful is to shine from within”

De kracht zit in eenieder zelf om te helen. Dit past bij mijn levensstijl, bij wil ik ben en wat ik wil uitdragen. In mijn opinie, alle mensen die van binnenuit stralen zijn prachtig, wie ze ook zijn en welke ballast ze met zich dragen.

Over de schrijver
Kaizen betekent: 'continuous improvement' oftewel 'met kleine stappen grote veranderingen'. Dit motto spreekt Dina en haar partner Johan enorm aan. Ze hebben daarom hun bedrijf Sportschool Kaizen genoemd! Dina Leergaard start officieel als Do-In Yoga Practitioner opleider in september 2020. "Kinderen en volwassenen vinden hun eigenwaarde weer terug." vertelt Dina. Ze vervolgt: "Mijn lessen zijn elke keer weer anders, gericht op het spelenderwijs bewegen en bewust bewegen. Er zit flow in de les. Echt heerlijk! Studenten worden uitgedaagd om te bewegen en te ontspannen. Ze geven aan zich energieker te voelen en dat ze in, maar ook buiten de lessen om, makkelijker herstellen. Dina en haar man Johan zijn gefascineerd door de krijgskunsten en de helende krachten hiervan." Dina Leergaard heeft een achtergrond als verpleegkundige, opleider en coach. Samen met Johan Zagers runt ze met veel enthousiasme de Sportschool Kaizen in Voorhout. Nu Dina ook de opleiding gaat geven vertelt ze: "Do-In Yoga heeft mij al een aantal jaren geïnspireerd en bewogen. Nu is Do-In Yoga, met alles wat deze bewegingsleer in zich heeft, een essentieel onderdeel van mij. Dit is zichtbaar in alles wat ik denk, wat ik voel en wat ik doe. De leer, zo mooi geïntegreerd in het leven zelf, is een waardevolle bron van inspiratie. Het geeft mij tools om de dingen te doen die ik doe, geeft mij telkens nieuwe inzichten, leert mij loslaten en geeft vertrouwen. De opleiding geven is delen. Delen is groeien, ervaren, verrijken. Zowel voor de ander als voor mijzelf. Deze verrijking geeft mij plezier en het zorgt ook voor flow, in mij en om mij heen. Het is alsof het lesgeven de kennis en de ervaringen in het denken, voelen en doen bekrachtigt. Verdiept."
Reactie plaatsen